Fulltextové vyhledávání

31. 5. Kamila

Zítra: Laura
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Poradna pro seniory > Veřejný závazek poradny

Veřejný závazek poradny

Poslání

Posláním Poradny pro seniory, kterou Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva i povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Dále také podporovat a pomáhat osobám pečujícím o staré a nemocné lidi.

Cíle

Hlavním cílem Poradny pro seniory je pomáhat uživatelům služby zvýšit jejich dovednosti, znalosti a právní povědomí.

 • Poskytnout pomoc, podporu a potřebné informace jednotlivým uživatelům služby.
 • Sociálním poradenstvím přispívat k řešení problémů každodenního života, poskytovat podporu při řešení tíživé životní situace.
 • Podporovat proces života v přirozeném sociálním prostředí uživatelů služby.
 • Zlepšit kvalitu života uživatelům služby.
 • Při poskytování poradenství vycházet ze specifických potřeb a požadavků uživatelů služby.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří:

Senioři

Věková kategorie:

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Osoby v krizi – pro rodinné pečující a profesionální pečovatele o seniory

Věková kategorie:

 • dorost (18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Do cílové skupiny senioři patří:

Osoby, které vzhledem ke své sociální situaci, stáří a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu trpí sníženou schopností a dovedností uplatňovat svá práva, znát své povinnosti, nemají dostatek informací např. v oblasti sociálních systémů, sociálních služeb či zdravotnictví, občanskoprávních otázkách, ale také v oblasti vzdělávání třetího věku, či v obnovení kontaktu se společenským prostředím, dále také v oblastech nabídky kompenzačních pomůcek (zde jde o pomoc s výběrem vhodného vozíku, chodítka, vhodnost schodišťové sedačky apod. prostřednictvím katalogů či internetu).

Pomoc je poskytována např. při sepisování dopisů či výpovědí ze smluv, při vysvětlování úředních a jiných dopisů, při sepisování žádostí o státní sociální dávky, při zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi, při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím v rámci upevnění či obnovení kontaktů.

Služba je určena všem seniorům od 65 let.

Do cílové skupiny osoby v krizi spadají:

Rodinní pečující a profesionální pečovatelé pečující o seniory, kteří potřebují radu, informaci, podporu, konzultaci či kontakt.

Služby poradny nelze poskytnout:

 • Seniorovi s těžkým smyslovým postižením (s úplnou ztrátou zraku a sluchu, který komunikuje pouze v Braillově písmu a znakové řeči) z důvodu nevybavenosti v personálním obsazení a technickém vybavení.

Forma poskytování

 • terénní
 • ambulantní

Kapacita

Kapacita terénní formy poskytování

 • Počet intervencí (30 min. jednání) – 5.
 • Zveřejněný počet intervencí znamená max. týdenní kapacitu, denní kapacita je 5 intervencí, okamžitá kapacita je 1 intervence.

Kapacita ambulantní formy poskytování

 • Počet intervencí (30 min. jednání) – 16.
 • Zveřejněný počet intervencí znamená max. týdenní kapacitu, denní kapacita je 8 intervencí, okamžitá kapacita je 1 intervence.

Zásady poskytování služby

 1. Bezplatnost služby poradny jsou dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovány bezplatně. V případě, že chce uživatel služby poskytnout organizaci věcný či finanční dar, bude postupováno dle Zřizovací listiny organizace/ poskytovatele sociální služby.
 2. Diskrétnost poradna dbá na ochranu osobních údajů uživatele, uživatel služby má právo řešit svůj problém diskrétně pouze s poradcem. Pouze uživatel může svolit k přítomnosti jiné osoby u náslechu např. stážisty. Uživatel má právo zůstat v anonymitě, všechna sdělení uživatele poradci jsou považována za důvěrná a poskytnutí obsahu dotazu uživatele mimo poradnu se děje pouze se svolením uživatele. Dokumentace o uživatelově případu je chráněna před případným zneužitím (viz. standard č. 6).
 3. Nezávislost poradce vždy postupuje při jednání s uživatelem služby nezávisle na vlastních názorech a postojích, poradce nehodnotí názory a postoje uživatele. V případě, že by mohlo dojít ke střetu zájmů, včas poradce upozorní uživatele na tuto možnost a odkáže ho na jinou organizaci, poradnu či poradce.
 4. Nestrannost poradna pro seniory přijímá každého uživatele bez předpojatosti. Poradna poskytuje své služby všem uživatelům bez rozdílu rasy či pohlaví, politické příslušnosti či světového názoru. Taktéž je přijímán každý uživatel bez ohledu na jeho sociální status.
 5. Respekt k uživateli poradna respektuje uživatele a dbá na dodržování práv uživatele. Respektuje právo uživatele vyjádřit své potřeby, požadavky, přání, názory, postoje a rozhodnutí, právo na informace. Uživatel má právo odmítnout nabízenou službu nebo ukončit službu bez udání důvodu.