Fulltextové vyhledávání

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

O nás

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, byla zřízena k 1.1.2008.
Zřizovatelem je město Kojetín.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. Sociální poradenství (základní soc. poradenství, odborné soc. poradenství - Poradna pro seniory ) – § 37 a Pečovatelskou službu – § 40, dále také  na základě zřizovací listiny poskytuje ubytování v Krizové ubytovací jednotce, zajišťuje možnost využívání internetových koutků a zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a společenské činnosti.

Zobrazit více informací

Poskytované sociální služby

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby, kterou Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je poskytovat pomoc osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb.

Poradna pro seniory

Posláním Poradny pro seniory, kterou Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva i povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Dále také podporovat a pomáhat osobám pečujícím o staré a nemocné lidi.

Fotogalerie

image
image
image
image
image
image
image

Jsme členem