Fulltextové vyhledávání

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Pečovatelská služba > Veřejný závazek PS

Veřejný závazek PS

Poslání

Posláním pečovatelské služby, kterou Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je poskytovat pomoc osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb.

Cíle

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

 • zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí
 • má možnost zachovávat si v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti, zvyklosti
 • má možnost nadále udržovat sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím (prevence před sociálním vyloučením)

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří:

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Věková struktura

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče.

Poskytování pečovatelské služby v domácnostech uživatelů na území města Kojetína a jeho místních částí Kovalovice a Popůvky umožňuje těmto lidem setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, s úsilím o zachování vlastní soběstačnosti, běžných aktivit a zvyklostí.

Forma poskytování

 • terénní
 • ambulantní

Kapacita

Kapacita terénní formy poskytování

 • Počet klientů – 75 (jde o max. denní kapacitu).
 • Max. denní kapacita dovozu obědů 70 (jídlonosičů) v pracovní dny.

Kapacita ambulantní formy poskytování

 • Počet klientů – 5 (jde o max. denní kapacitu).

Zásady poskytování služby

 1. Dostupnost služby pro cíl. skupinu (senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením)
 2. Bezpečnost (dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, zachování mlčenlivosti)
 3. Individuální přístup = jedinečnosti uživatele
 4. Důstojnost (vytvoření podmínek uživatelům při uplatnění vlastního svobodného rozhodnutí)
 5. Respektování vlastní volby uživatele – rozhodnutí uživatele při řešení nepříznivé soc.situace
 6. Profesionální přístup odborně vyškolených pracovníků
 7. Spolehlivost pracovníků a jejich odpovědnost za poskytnuté úkony
 8. Pružnost při zavádění,ukončení či změně poskytovaných úkonů
 9. Průhlednost (možnost seznámení se s pravidly pro poskytování sociální služby, s nabídkou a ceníkem poskytovaných služeb)