Fulltextové vyhledávání

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Poradna pro seniory > Nabídka služeb poradny

Nabídka služeb poradny

Poradna pro seniory poskytuje

Sociální poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních systémů, bytové problematiky, poradenství týkajících se kompenzačních pomůcek, pomoc při sepisování dopisů či výpovědí ze smluv, sepisování žádostí o státní sociální dávky, vysvětlování úředních a jiných dopisů, dále jde o zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi. Poradna poskytuje pomoc v prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta, také poskytuje konzultační a informační činnost, poradna shromažďuje informace o institucích působících v oblasti sociálních služeb a prevence a dalších navazujících služeb, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a nestátními neziskovými organizacemi činnými v sociální oblasti.

Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je poskytováno se zaměřením na potřeby cílové skupiny osob.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zprostředkováním navazujících služeb zejména s ostatními sociálními službami, institucemi, s odbornými pracovníky (geriatr, psychiatr, psycholog, nutriční specialista, event. právník atd.).

2. Sociálně terapeutické činnosti

Poskytnutím poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, v oblasti vzdělávání (tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí).

V oblasti odborného poradenství poskytujeme:

  • nácvik pohybových a volnočasových aktivit (včetně vzdělávání třetího věku)
  • poradenství ve výběru vhodné kompenzační pomůcky a její nácvik (např. chodítko, invalidní vozík, polohovací postel apod.)
  • pomáháme hájit a prosazovat práva
  • posilujeme jejich postavení ve společnosti a usilujeme o jejich přijetí veřejností, pochopení jejich onemocnění a přístupu k nim
  • poskytujeme jim rady v oblastech běžných denních činností, hospodaření s majetkem, finančními prostředky atd.

Pečujícím osobám poskytujeme také informace a rady v oblasti péče o osoby např. s demencí, ale i o sebe sama (a to především v oblasti relaxačních technik a psychohygieny).

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vycházíme ze zásad naší práce, dodržení lidských práv a etiky.

Poradna poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím.

Uvedené základní činnosti jsou zajištěny prostřednictvím:

  • konzultací – jde o ujasnění si poznatků uživatele pro nastalou situaci /problém
  • rady – jde o řešení problému, vychází z dané situace uživatele a nabízí možnosti řešení
  • informací – jde o obecná fakta, není zde třeba řešit konkrétní situaci či něco posuzovat. Dále jde o konkrétní údaje, které jsou zacílené na tu danou situaci či problém
  • aktivní pomoci – vede ke komplexnímu přístupu řešení dané situace za účasti výkonu pracovní činnosti (např. vyplňování formulářů, dotazníků, sepisování smluv či jejich ukončení, žádosti, závěť, další různé písemnosti, vysvětlování obsahu úředních dopisů….)
  • zastupování či doprovodu – jde o aktivní pracovní činnost ve prospěch uživatele mimo sídlo poradny /zastupování pouze na základě plné moci/ např. zastupování při jednání na úřadech, institucích a organizacích v územní působnosti poradny, kdy nejde o soudní jednání

Poradenství je poskytováno v maximální možné kvalitě, ve snaze dosáhnou toho, že Poradna pro seniory bude váženou, vyhledávanou, důležitou a uznávanou službou sociálního poradenství.