Fulltextové vyhledávání

31. 5. Kamila

Zítra: Laura
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Pečovatelská služba > Sazebník úhrad PS

Sazebník úhrad PS

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná ve vymezeném čase, a to v domácnostech osob (terénní služba) popř. v zařízení organizace (ambulantní služba).

Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje Pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 6, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované služby – základní čínnosti

Cena úkonu v pracovní dny

Cena úkonu  v sobotu, neděli a svátky

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   
pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele (ranní hygiena, hygiena na lůžku, koupání, sprchování) 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny v místnosti k tomu určené a vybavené (koupání – sprchování) 130Kč / 1 hod.   neposkytuje se
pomoc při základní péči o vlasy a nehty v domácnosti uživatele 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty v místnosti k tomu určené a vybavené 130Kč / 1 hod.  neposkytuje se
pomoc při použití WC v domácnosti uživatele 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod
pomoc při použití WC v prostorách organizace 130 Kč / 1 hod.  neposkytuje se

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

   
dovoz nebo donáška jídla (včetně kopie jídelníčku) 20 Kč / úkon  neposkytuje se
pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod
příprava a podání jídla a pití (tato základní činnosti je zajišťována jen v rozsahu úkonů podle § 6 odst. 1 písm. c), bod 3 a 4 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.) 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod

pomoc při zajištění chodu domácnosti

   
běžný úklid a údržba domácnosti 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonního úklidu, úklidu po malování, mytí oken) 135 Kč / 1 hod.  neposkytuje se 
donáška vody 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120 Kč / 1 hod.  130 Kč / 1 hod
velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti) 135 Kč / úkon  neposkytuje se
běžné nákupy a pochůzky 120 Kč / 1 hod.  130Kč / 1 hod
praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (v prádelnách na DPS) 50 Kč / 1 kg  50 Kč / 1 kg
praní a žehlení osobního prádla popř. jeho drobné opravy (v prádelnách na DPS) 50 Kč / 1 kg  50 Kč / 1 kg

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   
doprovázení dospělých (do institucí poskytujících veřejné služby, k lékaři…) a zpět 120 Kč / 1 hod.  neposkytuje se

fakultativní činnosti

   
použití vozidla CSS k převozu uživatele dle jeho požadavku v k.ú. Kojetín tam a zpět (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci) 45 Kč / úkon  neposkytuje se
dohled v pracovní dobu ( např. nad požitím léků, spočinutí po koupání apod.) 140 Kč / 1 hod.  150 Kč / 1 hod.
pomoc a podpora při procházce (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci) 135 Kč / 1 hod.  neposkytuje se 
zapůjčení vysavače (v rámci stanovené pracovní doby v organizaci a v souvislosti s poskytováním pomoci při zajištění chodu domácnosti) 15 Kč  neposkytuje se

další činnosti, které organizace zabezpečuje

   
poskytování ubytování v Krizové ubytovací jednotce v souladu se Zásadami pro poskytování krátkodobého ubytování v krizové ubytovací jednotce – DPS, 6. května 1160, Kojetín 120 Kč / 1 den, 40 Kč druhá dospělá osoba/den, 20 Kč dítě do 18 let/den  
zajištění možnosti využívání internetových koutků umístěných v prostorách jednotlivých domů s pečovatelskou službou pro cílové skupiny obyvatel (dle registrace organizace na MPSV) zdarma  
zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností pro seniory a zdravotně postižené občany zdarma  

Sazebník úhrad byl schválen RM dne 24. 8. 2022, usn. č. R 1812/08-22 s účinností od 1. 10. 2022.