Fulltextové vyhledávání

1. 2. Hynek

Zítra: Nela
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Pečovatelská služba > Cíle PS

Cíle PS

Dlouhodobé cíle (2019-2023)

  1. Zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb formou vzdělávacích akcí, stáží, supervizí či prací s vnitřními předpisy.
  2. Pořádání volnočasových aktivit pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením a těmto skupinám poskytovat potřebné informace z různých oblastí.

Za plnění dlouhodobých cílů odpovídá tým pracovníků organizace.

Pečovatelská služba

Krátkodobé cíle – 2022 (naplňování dlouhodobých cílů organizace)

Ad. 1

  • Pravidelné vzdělávání pracovníků v oblasti standardů kvality PS a vnitřních předpisů organizace. Odpovídá: vedoucí PS,  koordinátorka PS
  • Zajištění supervize 2x ročně. Odpovídá: ředitelka organizace, vedoucí PS
  • Zajištění akreditovaného školení pro zaměstnance v přímé péči v oblasti péče o seniory s demencí. Odpovídá: vedoucí PS
  • Nákup 2 automobilů, z toho jeden s úpravou pro přepravu osob na invalidním vozíku. Odpovídá: ředitelka organizace, ekonomka 
  • Nákup kompenzačních pomůcek z dotačního titulu. Odpovídá: vedoucí PS, koordinátorka PS

Ad. 2

  • Tvorba propagačního videa organizace, propagace organizace na webových a facebookových stránkách. Odpovídá: referent, vedoucí služeb, koordinátorka PS
  • V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zabezpečit pořádání aktivizačních činností v menších skupinách na DPS, případně zajištění těchto činností individuální formou v domácnosti klientů. Odpovídá: referent, vedoucí služeb, koordinátorka PS